Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων περιγράφει τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εταιρείες της PAdecoration E-SHOP ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση διέπονται από άλλες πολιτικές προστασίας δεδομένων, καθίστανται προφανείς από τις περιστάσεις ή διέπονται από ισχύοντες νόμους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τότε η εν λόγω ισχύουσα νομοθεσία και οι προκύπτουσες πολιτικές θα υπερισχύουν. Ο όρος προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων περιγράφει στην Ενότητα Ι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη PAdecoration γενικά. Η Ενότητα II περιέχει ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερωτικό δελτίο και διαφήμιση με banner) και η Ενότητα III περιέχει ειδικές διατάξεις για προγράμματα πελατών.

Εάν παρέχετε στη PAdecoration προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με τον παραλήπτη ενός δώρου, παρακαλείστε να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα τους στη PAdecoration μόνο εάν επιτρέπεται να το κάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και μόνο εάν το άλλο άτομο θα συμφωνούσε να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα του στη PAdecoration για τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου δεδομένων μας.


I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών καταστημάτων και μίνι ιστότοπων για ειδικές προσφορές), κάθε παρουσία στα κοινωνικά μέσα, πύλες πολυμέσων, chatbots και κάθε εφαρμογή της PAdecoration (έκαστο, ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ) έχει έναν υπεύθυνο επεξεργασίας εντός της PAdecoration αναφορικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ (ή ανάλογες διατάξεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων). Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (σύμφωνα με τα στοιχεία έκδοσης, τους όρους χρήσης, κ.λπ.) ή στην Ενότητα II και III παρακάτω, η PAdecoration AE, ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 23, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12135, Αθήνα, Ελλάδα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα ηλεκτρονικά καταστήματα www.padecoration.com.

Σε περίπτωση που μια εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία της PAdecoration κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε άλλη εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία της PAdecoration για ορισμένους σκοπούς της παραλήπτριας εταιρείας ή συνδεδεμένης εταιρείας, η εν λόγω εταιρεία ή συνδεδεμένη εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Παρατίθεται κατάλογος των σχετικών εταιρειών και συνδεδεμένων εταιρειών της PAdecoration στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ο οποίος ενδέχεται να ενημερώνεται κατά καιρούς.

Η PAdecoration δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΓΚΠΔ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ PAdecoration

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με συνδρομές στο ενημερωτικό δελτίο, πρόσβαση δεδομένων ή διαγραφή δεδομένων, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Αναστόπουλο Παναγιώτη στο info@padecoration.com, ο οποίος θα χαρεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

Επίσης, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Ομάδα Απορρήτου Δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση info@padecoration.com.

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η PAdecoration συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν:

 • χρήστες των καταχωρισμένων ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ της PAdecoration,
 • χρήστες εγγεγραμμένους σε ΙΣΤΟΤΟΠΟ της PA (π.χ. εάν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη),
 • άτομα που αγοράζουν και λαμβάνουν/επωφελούνται από προϊόντα και υπηρεσίες της PA,
 • πιθανούς ή πραγματικούς ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της PA,
 • παραλήπτες των ενημερωτικών δελτίων της PA,
 • συμμετέχοντες σε ερευνητικές εκστρατείες και δημοσκοπήσεις που διενεργούνται από τη PA,
 • συμμετέχοντες σε μαθήματα, σεμινάρια και άλλες εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από τη PA.

Κατά κανόνα, τα προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ συλλέγονται απευθείας από τη PA κατά τη διάρκεια της χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, καθώς και σε καταστήματα ή σε εκδηλώσεις της PA, καθώς και μέσω άμεσης επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να συλλέγονται έμμεσα, όπως μέσω τρίτων εκτελούντων την επεξεργασία, (π.χ., ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της PA, όπως ορίζονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων χονδρεμπόρων, αντιπροσωπειών, λιανεμπόρων, προμηθευτών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων, όπως πάροχοι υπηρεσιών πελατών). Η PAσυλλέγει επίσης δεδομένα όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ που πραγματοποιεί την αγορά δεν αντιστοιχεί στο άτομο που επωφελείται από την αγορά ή εάν η αγορά αποστέλλεται σε διαφορετικό άτομο (π.χ. ως δώρο), σύμφωνα με τη σύσταση τρίτου μέρους (π.χ. σύσταση από συγγενείς ή φίλους του ΠΕΛΑΤΗ) ή μέσω περαιτέρω απόκτησης συμπληρωματικών πληροφοριών από τρίτες πηγές δεδομένων (π.χ. κοινωνικά μέσα).

Ειδικότερα, η PA επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, πατρικό όνομα, διεύθυνση, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, συγγενείς, άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης, φωτογραφίες,
 • Δεδομένα αναφορικά με παραγγελίες και αγορές που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στοιχεία πληρωμής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και άλλα στοιχεία πληρωμής (σύμφωνα με άλλους νόμους και κανονισμούς), διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, προϊόντα και υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν και αγοράστηκαν, πληροφορίες και ερωτήματα και παράπονα σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες ή αντίστοιχες συμβάσεις που συνήφθηκαν όπως αξιώσεις εγγύησης, υπηρεσίες μετά την πώληση, επισκευές, εξυπηρέτηση και υπηρεσίες πελατών, ακυρώσεις και διαφορές,
 • Δεδομένα αναφορικά με το μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πληροφορίες σχετικά με ενημερωτικό δελτίο και άλλα κανάλια επικοινωνίας, επιλογές συμμετοχής και εξαίρεσης, προσκλήσεις και συμμετοχές σε εκδηλώσεις και ειδικές δραστηριότητες (εφόσον δεν αποτελούν μέρος ενός προγράμματος επιβράβευσης πελατών), προσωπικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα και πληροφορίες κατηγοριοποίησης πελατών,
 • Δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διεύθυνση IP και άλλα στοιχεία αναγνώρισης χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη στα κοινωνικά μέσα, διεύθυνση MAC σε smartphones ή υπολογιστές, cookies), ημερομηνία και ώρα επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ιστότοπους και περιεχόμενα όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, και ιστότοπους παραπομπής,
 • Δεδομένα σε σχέση με την επικοινωνία που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, προτιμώμενα μέσα επικοινωνίας, αλληλογραφία και επικοινωνία με τη PA (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής της επικοινωνίας),
 • Δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν σε σχέση με ένα πρόγραμμα πελατών που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αριθμούς συμμετοχής μέλους, κωδικούς πρόσβασης, προτιμώμενη γλώσσα, αριθμό δωροεπιταγής, ημερομηνία και διάρκεια της συμμετοχής μέλους, στοιχεία πληρωμής του ΠΕΛΑΤΗ ή πιθανού τρίτου μέρους, πληροφορίες σχετικά με τον παραλήπτη δώρου, αριθμό επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ιστορικό αγορών, προϊόντα που αποκτήθηκαν (όλοι οι λογαριασμοί, οι δραστηριότητες και τα γεγονότα του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ για τα οποία ένας ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να εγγραφεί με τα προσωπικά δεδομένα του και συνεπώς να συνάψει σύμβαση με τη PAdecoration θα θεωρούνται πρόγραμμα πελατών για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, εκτός από τα παραδοσιακά προγράμματα επιβράβευσης πελατών), συλλογικά, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Επιπλέον, η PA συλλέγει:

 • Δεδομένα χρηστών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, οι οποίοι δεν κάνουν εγγραφή στη PA (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ) αλλά μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα για παράδειγμα στα κοινωνικά μέσα (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ). Οι διατάξεις της παρούσας δήλωσης σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από έναν ΠΕΛΑΤΗ σε σχέση με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ισχύουν αναλόγως, έστω και αν η ταυτοποίηση ενός ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ δεν είναι συνήθως εφικτή για τη PAdecoration,
 • Πληροφορίες σχετικά με εργαζόμενους και άλλα άτομα που ενεργούν εκ μέρους των χονδρεμπόρων, αντιπροσωπειών, λιανεμπόρων, προμηθευτών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων της SWAROVSKI (εφεξής, τα φυσικά πρόσωπα θα αναφέρονται ως ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, τα δεδομένα τους ως ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ) που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους, πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη επικοινωνία με αυτά τα άτομα, δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες μάρκετινγκ (π.χ. λήψη ενημερωτικών δελτίων), πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές, αιτήματα, προσφορές, δημοπρατήσεις, όρους και συμβάσεις, πληροφορίες που σχετίζονται με επαγγελματικά ή άλλα συμφέροντα των ατόμων.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης τους, οι ΠΕΛΑΤΕΣ θα πρέπει να παρέχουν τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης και την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων ή εάν απαιτείται από τον νόμο. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η PA γενικά δεν θα είναι σε θέση να συνάψει ή να εκτελέσει τη σύμβαση με τον αντίστοιχο ΠΕΛΑΤΗ. Αυτό ισχύει επίσης κατ' ανάλογο τρόπο με τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ όσον αφορά τις επιχειρηματικές σχέσεις με χονδρεμπόρους, αντιπροσωπείες, λιανεμπόρους, προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους της PA. Οι συμβάσεις κατ' αρχήν δεν μπορούν να συναφθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους τους και άλλους υπεύθυνους επικοινωνίας. Δεδομένου ότι κάθε πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ καταγράφεται, τα δεδομένα σύνδεσης (όπως η διεύθυνση IP) θα καταγράφονται πάντα. Αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της χρήσης και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για μεμονωμένους ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.


3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

3.1. ΣΚΟΠΟΣ της επεξεργασίας Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η PA δύναται να επεξεργαστεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ για όλους τους έννομους ΣΚΟΠΟΥΣ που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τους ακόλουθους:

 • Σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σύναψη συμβάσεων (για παράδειγμα αγορές), εκτέλεση συμβάσεων (για παράδειγμα συμβάσεις αγοράς και συμβάσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα πελατών και εκδηλώσεις), διατήρηση και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, επικοινωνία, εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών, προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών δελτίων και ταχυδρόμησης διαφημιστικού υλικού),
 • Διαχείριση των χρηστών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι ΠΕΛΑΤΕΣ, της λειτουργίας και βελτίωσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (συμπεριλαμβανομένης της παροχής λειτουργιών που απαιτούν αναγνωριστικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα) και πρόσθετων συστημάτων πληροφορικής και επαληθεύσεων ταυτότητας,
 • προστασία των ΠΕΛΑΤΩΝ, των εργαζομένων και άλλων ατόμων και προστασία των δεδομένων, του απορρήτου και των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν και έχουν ανατεθεί στη PA, και προστασία της ασφάλειας των συστημάτων και των εγκαταστάσεων της PA,
 • συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανόνων της PA, άσκηση και αξιοποίηση νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων, υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις, δικαστικές διαφορές, καταγγελίες, καταπολέμηση καταχρηστικής συμπεριφοράς, συμμετοχή σε νομικές έρευνες και διαδικασίες και ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων αρχών,
 • πώληση ή απόκτηση επιχειρηματικών τομέων, εταιρειών ή τμημάτων εταιρειών και άλλες εταιρικές συναλλαγές και μεταφορά ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ που σχετίζονται με αυτά, και
 • για άλλους νόμιμους σκοπούς όπου η εν λόγω επεξεργασία ήταν εμφανής από τις περιστάσεις ή υποδείχθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής (συλλογικά, ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ).

3.2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ της επεξεργασίας

Η PAdecoration  χρησιμοποιεί τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ για τον ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ σύμφωνα με την ακόλουθη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:

 • εκτέλεση συμβάσεων,
 • συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της PA,
 • συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ (μόνο εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκεκριμένο ερώτημα και μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων για τα οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει εγγραφεί),
 • έννομα συμφέροντα της PA, τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά,
  • την αγορά και αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών και σε σχέση με άτομα που δεν είναι άμεσοι συμβατικοί συνεργάτες (όπως, π.χ. άτομα που λαμβάνουν ένα δώρο),
  • δραστηριότητες διαφήμισης και μάρκετινγκ
  • αποτελεσματική υποστήριξη πελατών, διατήρηση της επαφής και άλλης επικοινωνίας με ΠΕΛΑΤΕΣ εκτός της επεξεργασίας συμβάσεων,
  • κατανόηση των ΠΕΛΑΤΩΝ ως προς τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τους προβληματισμούς και τις ανάγκες τους και τις μελέτες αγοράς που πραγματοποιούν,
 • αποτελεσματική βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αποτελεσματική προστασία των ΠΕΛΑΤΩΝ, των εργαζομένων και άλλων ατόμων, καθώς και προστασία των δεδομένων, του απορρήτου και των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν ή έχουν ανατεθεί στη PA, προστασία και ασφάλεια των συστημάτων και των εγκαταστάσεων της PA,
 • συντήρηση και ασφαλή, αποδοτική και αποτελεσματική οργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας και επιτυχημένης περαιτέρω ανάπτυξης των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ και άλλων συστημάτων πληροφορικής,
 • εύλογη εταιρική διακυβέρνηση και ανάπτυξη,
 • ασφαλή πώληση και απόκτηση επιχειρηματικών μονάδων, εταιρειών ή τμημάτων εταιρειών και άλλες εταιρικές συναλλαγές,
 • συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους εσωτερικούς κανόνες της PA,
 • ανησυχίες σχετικά με την πρόληψη της απάτης, των αδικημάτων και των εγκλημάτων καθώς και διερεύνηση τέτοιων αδικημάτων και άλλων ακατάλληλων συμπεριφορών, χειρισμός αξιώσεων και αγωγών κατά της PAdecoration, συνεργασία σε δικαστικές διαδικασίες και με δημόσιες αρχές καθώς και τη δίωξη, άσκηση και υπεράσπιση κατά προσφυγών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η PA δύναται να επεξεργαστεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ με σκοπό τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (συμπεριλαμβανομένης της παροχής λειτουργιών που απαιτούν αναγνωριστικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα), για στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, καθώς και για την καταπολέμηση καταχρηστικής συμπεριφοράς, για σκοπούς νομικών ερευνών ή διαδικασιών και για την ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων αρχών. Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται για τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ παραπάνω.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η PA δύναται να επεξεργαστεί ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ με σκοπό τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων και άλλων επιχειρηματικών σχέσεων με ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση και μάρκετινγκ, επικοινωνία, πρόσκληση σε εκδηλώσεις και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες για ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους εσωτερικούς κανόνες της PA, άσκηση και αξιοποίηση νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων, υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις, δικαστικές διαφορές, καταγγελίες, καταπολέμηση καταχρηστικής συμπεριφοράς, συμμετοχή σε νομικές έρευνες και διαδικασίες και ανταπόκριση σε ερωτήματα των δημόσιων αρχών, για την πώληση ή απόκτηση επιχειρηματικών μονάδων, εταιρειών ή τμημάτων εταιρειών και άλλες εταιρικές συναλλαγές και συναφείς διαβιβάσεις ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται για τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ παραπάνω.

Όλοι οι σκοποί επεξεργασίας θα ισχύουν για το σύνολο του Ομίλου PA, δηλαδή όχι μόνο για την εταιρεία η οποία αρχικά συνέλεξε τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ συλλέγονται για τους σκοπούς όλων των εταιρειών PA που υπόκεινται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεδομένων, σε οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές που αναπτύσσει η PA και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.


4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η PA δύναται να διαβιβάσει ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων μερών που επεξεργάζονται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ σύμφωνα με τον ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για λογαριασμό της PA ή για τους δικούς τους σκοπούς:

 • παρόχους υπηρεσιών (εντός της PA, καθώς και εξωτερικούς παρόχους), συμπεριλαμβανομένων εκτελούντων την επεξεργασία,
 • χονδρεμπόρους, αντιπροσωπείες, λιανεμπόρους, προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους,
 • πελάτες της PA,
 • τοπικές, εθνικές και αλλοδαπές αρχές,
 • μέσα μαζικής ενημέρωσης,
 • το κοινό, συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών των ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ και των κοινωνικών μέσων της PA,
 • κλαδικές οργανώσεις, συλλόγους, οργανισμούς και άλλες επιτροπές,
 • αγοραστές ή φορείς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιχειρηματικές μονάδες, εταιρείες ή άλλα τμήματα της PA,
 • άλλους διάδικους σε πιθανές ή πραγματικές δικαστικές διαδικασίες.

Η PA δύναται να κοινοποιήσει ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ εντός της PA, καθώς και σε ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ και σε κάθε χώρα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα όλων των χωρών στις οποίες η PA εκπροσωπείται, συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλα γραφεία και εκπροσώπους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς) καθώς και σε χώρες στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών της PAdecoration επεξεργάζονται τα δεδομένα τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όπως επικαιροποιείται κατά καιρούς). Σε περίπτωση κοινοποίησης δεδομένων σε χώρες που δεν εγγυώνται επαρκή προστασία, η PA θα διασφαλίσει την επαρκή προστασία των κοινοποιηθέντων δεδομένων ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, εφαρμόζοντας επαρκείς συμβατικές εγγυήσεις, (π.χ. βάσει των τυποποιημένων ρητρών της ΕΕ), δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, βάσει του Πλαισίου Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ για τις διαβιβάσεις σε ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ με έδρα τις ΗΠΑ, ή τη διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με συγκατάθεση, σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, ή σε σχέση με τον καθορισμό, την άσκηση ή την επιβολή νομικών αξιώσεων ή σύμφωνα με υπερισχύοντα δημόσια συμφέροντα, ή για την προστασία της ακεραιότητας αυτών των ατόμων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ή ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ μπορούν να λάβουν αντίγραφο των συμβατικών εγγυήσεων ή θα ενημερωθούν από πού να λάβουν τέτοια αντίγραφα από τους υπεύθυνους επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω (βλ. Παράγραφο 1 παραπάνω). Η PA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τέτοια αντίγραφα για λόγους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία ή για λόγους απορρήτου.


5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά, η PA διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ανεξάρτητα από τη γενική αρχή, η PA δύναται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερες περιόδους με την επιφύλαξη των ακόλουθων κανόνων και υποχρεώσεων: η PA διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα εφόσον η PA (i) υποχρεούται να το πράξει (βάσει σύμβασης, νόμου ή άλλων διατάξεων) ή (ii) έχει υπέρτερο συμφέρον (π.χ. συμφέρον για λόγους απόδειξης σε περίπτωση αξιώσεων, τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με ορισμένες νομικές ή άλλες απαιτήσεις, συμφέρον για μη εξατομικευμένη ανάλυση). Διατηρούνται εξαιρετικές διατάξεις σε σχέση με την ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά κανόνα, όσον αφορά τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ και τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ που σχετίζονται με σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εγγράφων και επικοινωνίας), η PA διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συμβατική σχέση και για δέκα χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, εκτός εάν (i) ισχύει νομική υποχρέωση αποθήκευσης για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά περίπτωση, (ii) η διατήρηση απαιτείται για λόγους απόδειξης ή άλλο έγκυρο λόγο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ή (iii) απαιτείται η διαγραφή των δεδομένων νωρίτερα (γιατί π.χ. τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον ή η PA υποχρεούται να διαγράψει τα αντίστοιχα δεδομένα).

Κατά κανόνα, όσον αφορά τα επιχειρησιακά δεδομένα που περιέχουν ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (π.χ. πρωτόκολλα, αρχεία καταγραφής), η PA διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για περίοδο 3 - 12 μηνών.


6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η PA χρησιμοποιεί cookies στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της. Τα cookies είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική που αποδίδει μια ταυτότητα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ενός ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ την οποία ο χρήστης αποθηκεύει και εμφανίζει κατόπιν αιτήματος. Αφενός, η PA χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας που διαγράφονται αυτόματα όταν ο χρήστης κλείσει τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και τα οποία επιτρέπουν στον διακομιστή να δημιουργήσει μια σταθερή σύνδεση με τον χρήστη (έτσι ώστε το περιεχόμενο ενός καλαθιού αγορών να μην χαθεί, για παράδειγμα) για όσο διάστημα περιηγείται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Αφετέρου, η PA χρησιμοποιεί επίσης μόνιμα cookies τα οποία διαγράφονται μόνο μετά από μια περίοδο που ορίζεται ανά ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Τα μόνιμα cookies επιτρέπουν την αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων (π.χ. γλώσσα) για αρκετές περιόδους λειτουργίας ή επιτρέπουν την αυτόματη σύνδεση. Ο χρήστης συναινεί στην εφαρμογή μόνιμων cookies μέσω της χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των αντίστοιχων λειτουργιών (π.χ. ρυθμίσεις γλώσσας και αυτόματη σύνδεση). Ο χρήστης μπορεί να αποκλείσει ή να διαγράψει την εφαρμογή των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του, αλλά αυτή η ενέργεια πιθανώς να επηρεάσει τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η PAdecoration δύναται να εγκαταστήσει κωδικοποίηση σε ενημερωτικά δελτία και άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ που της επιτρέπουν να καθορίσει εάν ο παραλήπτης έχει ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει πραγματοποιήσει λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, ο παραλήπτης μπορεί να αποκλείσει αυτή την εφαρμογή στις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Σε κάθε περίπτωση συναινεί στην εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας μέσω της λήψης ενημερωτικών δελτίων ή άλλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ.

Σε περίπτωση που η PA τοποθετήσει διαφημίσεις τρίτων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ (π.χ. banner) ή τοποθετήσει μια δική της διαφήμιση στον ιστότοπο τρίτου μέρους, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies από εταιρείες που ειδικεύονται στη χρήση τέτοιας διαφήμισης. Η PA δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες εταιρείες, δηλαδή θα τοποθετήσουν μόνο ένα μόνιμο cookie στους χρήστες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ με σκοπό την αναγνώριση των χρηστών και προς το αποκλειστικό συμφέρον της PA. Αυτό επιτρέπει στη PA να τοποθετεί στοχευμένες διαφημίσεις για αυτά τα άτομα σε εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων (π.χ. σε σχέση με προϊόντα για τα οποία αυτά τα άτομα έδειξαν ενδιαφέρον στο ηλεκτρονικό κατάστημα). Η PA δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα στους χειριστές εξωτερικών ιστότοπων.

Η PA δύναται να χρησιμοποιήσει το Google Analytics ή παρόμοιες υπηρεσίες στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της. Αυτές οι εφαρμογές είναι υπηρεσίες τρίτων που επιτρέπουν στη PA να μετρά και να αναλύει τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της. Ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως (στην περίπτωση του Google Analytics, που διαχειρίζεται η Google Inc., είναι οι ΗΠΑ, www.google.com). Ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί μόνιμα cookies για αυτές τις εφαρμογές. Η PA δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών (ο οποίος επίσης δεν θα αποθηκεύσει διευθύνσεις IP). Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί, ωστόσο, να παρακολουθεί τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ από τον χρήστη και να συνδυάζει αυτά τα δεδομένα με δεδομένα από άλλους ιστότοπους που παρακολουθούνται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών τους οποίους έχει επισκεφθεί ο χρήστης και ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα για δικό του όφελος (π.χ. έλεγχο της διαφήμισης). Ο πάροχος υπηρεσιών γνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη που έχει εγγραφεί στον πάροχο υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα αποτελεί ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών και τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου και σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών (για την Google, βλ. policies.google.com/privacy). Ο πάροχος υπηρεσιών θα παρέχει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ στη PA.

Επιπλέον, η PA δύναται να χρησιμοποιήσει πρόσθετα από δίκτυα κοινωνικών μέσων όπως Facebook, Twitter, Youtube, Google, Pinterest ή Instagram στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της. Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, τα πρόσθετα είναι απενεργοποιημένα, συνεπώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πότε θα τα ενεργοποιήσει. Εάν ο χρήστης προβεί σε αυτή την ενεργοποίηση, οι πάροχοι κοινωνικών μέσων μπορούν να δημιουργήσουν απευθείας σύνδεση με τον χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, η οποία επιτρέπει στον πάροχο να γνωρίζει την επίσκεψη του χρήστη και να μπορεί να αναλύσει τις αντίστοιχες πληροφορίες. Η επακόλουθη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται υπό την ευθύνη του παρόχου κοινωνικών μέσων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου και σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του (όπως www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τη SWAROVSKI και τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookies παρατίθενται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ μας.


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Κάθε θιγόμενο άτομο, συμπεριλαμβανομένου κάθε ΠΕΛΑΤΗ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τη PA σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα που το αφορούν. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, την καταστροφή ή τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, καθώς και να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση, το θιγόμενο άτομο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, το θιγόμενο άτομο ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω χρήση και διαβίβαση. Το σχετικό αίτημα θα υποβάλλεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας (βλ. παρ. 1 παραπάνω). Η PA διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα του θιγόμενου ατόμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και π.χ. να μην κοινοποιήσει ολοκληρωμένες πληροφορίες ή να μην διαγράψει δεδομένα.

Σε περίπτωση που η PA λάβει μια αυτοματοποιημένη απόφαση σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο που μπορεί να έχει νομική επίπτωση για το θιγόμενο άτομο ή να το επηρεάσει σοβαρά με παρόμοιο τρόπο, το θιγόμενο άτομο θα έχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα να επικοινωνήσει με έναν υπεύθυνο επεξεργασίας της PA και να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης ή να ζητήσει την προηγούμενη αξιολόγηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, το θιγόμενο άτομο ενδέχεται να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί ορισμένες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Το άτομο θα ενημερωθεί σχετικά μεταγενέστερα ή ξεχωριστά εκ των προτέρων.

Κάθε θιγόμενο άτομο μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία στην περίπτωση του υπευθύνου επεξεργασίας της PA στην Ελβετία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών στην Ελλάδα (https://www.dpa.gr).


8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η PA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Ισχύει η τελευταία έκδοση που δημοσιεύτηκε στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ της PA. Σε περίπτωση που η Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας με ΠΕΛΑΤΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, η PA δύναται να τους ενημερώσει για επικαιροποίηση ή τροποποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές, εκτός εάν διατυπωθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση ένστασης, η PA έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη συμφωνία κατ' εξαίρεση και με άμεσο αποτέλεσμα.


II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ακόλουθες διατάξεις συμπληρώνουν τις γενικές διατάξεις της Ενότητας Ι για ορισμένες δραστηριότητες της PA. Σε περίπτωση αντίφασης, θα υπερισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις.

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η πιστοληπτική ικανότητα των ΠΕΛΑΤΩΝ μπορεί να αξιολογείται αυτόματα στα ηλεκτρονικά καταστήματα προκειμένου να προσφερθεί η δυνατότητα αγοράς επί πιστώσει βάσει αυτής της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται βάσει πληροφοριών από εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος παρέχει στη PA μια βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανότητας του αντίστοιχου ΠΕΛΑΤΗ. Ο οργανισμός θα υπολογίσει τη βαθμολογία με βάση έναν μυστικό τύπο που βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με το ιστορικό πληρωμών του ΠΕΛΑΤΗ, το ιστορικό χρεών και αφερεγγυότητάς του και τους πιθανούς περιορισμούς της νομικής του ικανότητας. Εάν η βαθμολογία είναι κάτω από ένα ορισμένο ελάχιστο όριο, δεν θα προσφέρεται η δυνατότητα πληρωμής με τιμολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που εμφανίζεται στα στοιχεία έκδοσης του αντίστοιχου ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος εάν δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί την απόφαση.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα της PA μπορούν να αποφασίζουν αυτόματα εάν θα συνάψουν συμφωνίες αγοράς. Εντούτοις, η PA δεν θεωρεί ότι πρόκειται για αυτοματοποιημένη ατομική απόφαση (σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυμεί μια τέτοια αυτοματοποιημένη σύναψη συμφωνίας, έχει την επιλογή να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες από φυσικά καταστήματα της PAdecoration.


2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ, ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, Κ.ΛΠ.

Όπως προαναφέρθηκε, τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ κατά κανόνα συλλέγονται άμεσα από τη PA αλλά και έμμεσα, (π.χ. όταν η PA ζητά από ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ να ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία, όπως οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της PA). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της PA επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και υπό την καθοδήγηση της PA και δεσμεύονται από συγκεκριμένες συμφωνίες εκτελούντων την επεξεργασία που καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των καθηκόντων τους με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των ΠΕΛΑΤΩΝ, των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ μας και την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.


3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕ BANNER

Η PA δύναται να αποστείλει ενημερωτικά δελτία ή άλλη εμπορική επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε ΠΕΛΑΤΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η PA διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των υφιστάμενων πελατών και επιχειρηματικών εταίρων. Ωστόσο, οι αντίστοιχοι πελάτες και επιχειρηματικοί εταίροι δύνανται να αντιταχθούν στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή άλλης εμπορικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού τους στον αντίστοιχο ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή μέσω του συνδέσμου που αναφέρεται σε κάθε αλληλογραφία. Εντούτοις, η διακοπή της αποστολής ενός ενημερωτικού δελτίου ενδεχομένως να μην συνεπάγεται τη διακοπή της αποστολής άλλων ενημερωτικών δελτίων. Η PA διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί εξατομικευμένες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Τέτοιες διαφημίσεις με banner που προβάλλονται στον ΠΕΛΑΤΗ περιέχουν προϊόντα που προσφέρονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ και τα οποία έχουν προηγουμένως προβληθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ. Η διαφήμιση δημιουργείται από τη PA μέσω cookies (βλ. Ενότητα I παρ. 6 παραπάνω).


4. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και άλλες ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από τη PA σε σχέση με ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ πελατών και άλλες ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και άλλες προωθητικές δραστηριότητες υποβάλλονται σε επεξεργασία από (i) τον υπεύθυνο επεξεργασίας της αντίστοιχης τοπικής εταιρείας της PA που χρηματοδοτεί, προωθεί και οργανώνει την κλήρωση και, κατά περίπτωση, από την (ii) PAdecoration AE, Καρπενησίου 22Α, Περιστέρι, Αθήνα, Ελλάδα, ως κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Όσον αφορά τις ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και άλλες ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, η PA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με την Ενότητα Ι παρ. 2 παραπάνω για τους σκοπούς που αναφέρονται στην αντίστοιχη διάταξη, και επίσης ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 • διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • επικοινωνία με τους νικητές,
 • δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας των νικητών
 • προβολή των νικητών στα κοινωνικά μέσα, και
 • άλλες προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ και ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ παρατίθενται στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε ΚΛΗΡΩΣΗ και ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, όπως δημοσιεύονται και οργανώνονται κατά καιρούς.

Εγγύηση ποιότητας

Τα προϊόντα του PAdecoration.com παράγονται από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας. Οι συλλογές αρωμάτων προέρχονται από ανάμειξη premium ελαίων και κερί σόγιας.