Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Ιστότοποι (όπως ορίζονται παρακάτω) λειτουργούν με ευθύνη της:

PAdecoration E-SHOP ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καρπενησίου 22Α

Περιστέρι, Αθήνα

Ελλάδα

Νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 

Αναστόπουλο Παναγιώτη

1. Αποδοχή

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο της PAdecoration. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στους Ιστότοπους, οι επισκέπτες αποδέχονται, χωρίς περιορισμούς ή προϋποθέσεις, τους παρόντες όρους χρήσης, μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτούς («Όροι Χρήσης») και όλους τους ισχύοντες νόμους που ορίζονται στο παρόν. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους ιστότοπους της PAdecoration, τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που ανήκουν ή/και λειτουργούν με ευθύνη της PAdecoration AE (εφεξής «Ιστότοποι»). Η PAdecoration AE  «PA / εμείς / εμάς / μας».

2. Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπων

Η Πολιτική Απορρήτου της PAdecoration καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

που συλλέγουμε από εσάς ή που παρέχετε σε εμάς. Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους, συναινείτε στην εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της PA, και βεβαιώνετε και δηλώνετε ότι:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε σε εμάς είναι πλήρη και ακριβή από κάθε ουσιώδη πλευρά και

β) σε περίπτωση που μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων μερών, έχετε λάβει σαφή, ρητή συγκατάθεση από τα σχετικά τρίτα μέρη να μας παρέχετε τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Το δικαίωμά μας να κάνουμε αλλαγές

Ενδέχεται να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους, ελέγξτε τους παρόντες Όρους Χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

Ενδέχεται επίσης να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε τους Ιστότοπους κατά καιρούς. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την επικαιροποίηση των πληροφοριών στους Ιστότοπούς μας, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση, δέσμευση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στους Ιστότοπούς μας είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο.

Το περιεχόμενο στους Ιστότοπους παρέχεται μόνο για γενική ενημέρωση. Δεν προορίζεται να αντιστοιχεί σε συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν να προβείτε ή να μην προβείτε σε κάποια ενέργεια, βάσει του περιεχομένου των Ιστοτόπων.

4. Πρόσβαση στους Ιστότοπούς μας

Οι Ιστότοποι διατίθενται δωρεάν. Δεν εγγυόμαστε ότι οι Ιστότοποι, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στους Ιστότοπους θα είναι πάντα διαθέσιμο ή χωρίς διακοπές.

Η πρόσβαση στους Ιστότοπους επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Δεν θα φέρουμε ευθύνη προς εσάς, εάν για οποιονδήποτε λόγο οι Ιστότοποι δεν είναι διαθέσιμοι οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Έχετε την ευθύνη να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους. Έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στους Ιστότοπους μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι τα εν λόγω άτομα συμμορφώνονται με αυτούς.

5. Ο λογαριασμός και ο κωδικός πρόσβασής σας

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να μεταχειριστείτε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Δεν επιτρέπεται να τις αποκαλύψετε σε τρίτους.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επελέγη από εσάς είτε εκχωρήθηκε από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας δεν συμμορφωθήκατε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

Εάν γνωρίζετε ή υποπτεύεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως στη διεύθυνση info@padecoration.com.

6. Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους παρά μόνον για τους ακόλουθους, ιδιωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς:

α) προβολή των Ιστοτόπων,

β) αγορά προϊόντων που προβάλλονται στους Ιστότοπους,

γ) μεταφορά σε άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων που παρέχονται στους Ιστότοπους,

δ) χρήση άλλων υπηρεσιών που μπορεί να παρέχονται στους Ιστότοπους.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ή λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων από τους Ιστότοπους για εμπορικούς σκοπούς, («ιστοσυγκομιδή»).

Δεν επιτρέπεται η χρήση των Ιστοτόπων:

α) με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό,

β) με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή δόλιο, ή που έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα,

γ) με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή την απόπειρα πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,

δ) για την αποστολή, εν γνώσει λήψη, φόρτωση, μεταφόρτωση, χρήση ή επανάχρηση οποιουδήποτε υλικού που δεν πληροί τα Πρότυπα Περιεχομένου μας (βλ. παράγραφο 7 παρακάτω),

ε) για την αποστολή, μετάδοση, εν γνώσει λήψη, φόρτωση, μεταφόρτωση, χρήση ή επανάχρηση οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών, υλικού ή άλλου περιεχομένου που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, λογισμικά σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πλήκτρων, λογισμικό υποκλοπής (spyware), λογισμικό για διαφημίσεις (adware) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κωδικό υπολογιστή σχεδιασμένο να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή,

στ) για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό που δεν έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από εμάς,

ζ) για τη μετάδοση ή τη λήψη μέριμνας για την αποστολή, τυχόν ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας προωθητικής ενέργειας.

Συμφωνείτε επίσης επιτρέπεται μην προσπελάσετε χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρέμβετε, προκαλέσετε ζημία ή διακοπή της λειτουργίας:

α) σε οποιοδήποτε τμήμα των Ιστοτόπων,

β) σε οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο όπου είναι αποθηκευμένοι οι Ιστότοποι,

γ) σε οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή των Ιστοτόπων, ή/και

δ) σε οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει σε ή χρησιμοποιείται από τρίτο μέρος.

Σε περίπτωση που υποστούμε ζημία εξαιτίας παραβίασης από μέρους σας, ενδέχεται, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να ζητήσουμε αποζημίωση.

7. Φόρτωση περιεχομένου στους Ιστότοπούς μας

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανεβάζετε περιεχόμενο στους Ιστότοπους, να δημιουργείτε το δικό σας περιεχόμενο ή να αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες των Ιστοτόπων, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που αναφέρονται παρακάτω («Πρότυπα Περιεχομένου»):

α) όλες οι συνεισφορές περιεχομένου σας πρέπει να είναι ακριβείς (όταν δηλώνουν γεγονότα), να είναι αληθείς (όταν δηλώνουν απόψεις) και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία δημοσιεύονται,

β) πρέπει να κατέχετε ή/και να διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τις άδειες και την εξουσιοδότηση για όλες τις συνεισφορές περιεχομένου σας,

γ) καμία συνεισφορά περιεχομένου δεν επιτρέπεται να:

i. περιέχει οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, προσβλητικό, εκφράζει μίσος, είναι εμπρηστικό ή άλλως ανάρμοστο (καθώς επίσης, υλικό το οποίο ενδεχομένως δυσφημεί ή συκοφαντεί την PA, τους εργαζομένους του ή άλλα άτομα),

ii. προωθεί πορνογραφικό υλικό, βία, προωθεί διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας, ή προωθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,

iii. παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου ατόμου,

iv. είναι πιθανό να παραπλανήσει οποιοδήποτε άτομο,

v. παραβιάζει οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωση που οφείλεται σε τρίτο μέρος, όπως συμβατική υποχρέωση ή υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

vi. απειλεί, παραβιάζει ή εισβάλλει στην ιδιωτική ζωή άλλων, ή προκαλεί ενόχληση, αναστάτωση ή περιττή ανησυχία,

vii. είναι πιθανό να παρενοχλήσει, αναστατώσει, φέρει σε δύσκολη θέση, ανησυχήσει ή ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο άτομο,

viii. χρησιμοποιείται για την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή για την παραποίηση της ταυτότητάς σας ή της σχέσης σας με οποιοδήποτε άτομο,

ix. δίνει την εντύπωση ότι το παρεχόμενο περιεχόμενο προέρχεται από εμάς, εφόσον δεν συμβαίνει αυτό, ή/και

x. υποστηρίζει, προωθεί ή βοηθά σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με το πνεύμα και το γράμμα των παραπάνω Προτύπων Περιεχομένου. Αυτά τα Πρότυπα Περιεχομένου ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς περιεχομένου, καθώς και για το σύνολο αυτής. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι οποιαδήποτε συνεισφορά περιεχομένου από εσάς θα συμμορφώνεται με αυτά τα Πρότυπα Περιεχομένου και θα είστε υπεύθυνοι απέναντι σε εμάς και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν παραβίαση αυτής της εγγύησης. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτής της εγγύησης.

Κάθε περιεχόμενο που ανεβάζετε στους Ιστότοπους θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας στο περιεχόμενό σας, αλλά απαιτείται να παραχωρήσετε σε εμάς και σε άλλους χρήστες των Ιστοτόπων άδεια χρήσης, αποθήκευσης και αντιγραφής αυτού του περιεχομένου καθώς και διανομής και διάθεσής του σε τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.

Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τυχόν ανάρτηση που κάνετε στους Ιστότοπους εάν, κατά τη γνώμη μας, η ανάρτησή σας δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε ή ανέβηκε από εσάς στους Ιστότοπους συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματος απορρήτου του. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

8. Σχόλια και μη ζητηθείσες πληροφορίες

Αν θέλετε να υποβάλετε σχόλια στους Ιστότοπους, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση info@padecoration.com. Λάβετε υπόψη ότι τα παρεχόμενα σχόλια πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Περιεχομένου και δεν θα αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά.

Απαιτείται να μας παραχωρήσετε μια περιορισμένη άδεια χρήσης αυτών των σχολίων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια που υποβλήθηκαν ή να στείλουμε οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή αναφορά ότι η υποβολή σχολίων είναι επιτυχής.

Εκτός εάν διατυπωθεί συγκεκριμένο αίτημα, δεν ζητάμε ούτε επιθυμούμε να λάβουμε εμπιστευτικές, απόρρητες ή ιδιόκτητες πληροφορίες ή άλλο υλικό, όπως σχέδια, φωτογραφίες ή πρωτότυπα γραφικά από εσάς μέσω των Ιστοτόπων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό γίνεται ειδικά για να αποφύγουμε τυχόν παρανοήσεις ή διαφωνίες σχετικά με τα προϊόντα, τις προωθητικές ενέργειες ή τις στρατηγικές ή εκστρατείες μάρκετινγκ/επικοινωνίας της Swarovski.

Σε περίπτωση που μας στείλετε δημιουργικές προτάσεις, ιδέες, σημειώσεις, φωτογραφίες, σχέδια ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες (έκαστη, «Υποβολή» και συλλογικά, οι «Υποβολές») παρά το ανωτέρω ρητό αίτημα να μην το πράξετε, δια του παρόντος:

α) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Υποβολές σας δεν είναι εμπιστευτικές (παρά ενδεχόμενη σχετική δήλωση στην αλληλογραφία σας) και δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή γνωστοποίηση τυχόν Υποβολών,

β) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι υποχρεούστε να παραχωρήσετε σε εμάς, και σε άλλα τρίτα μέρη, άδεια χρήσης κάθε μιας από τις Υποβολές σας χωρίς καμία αποζημίωση σε εσάς, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9,

γ) εγγυάστε και δηλώνετε ότι κάθε Υποβολή συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου,

δ) εγγυάστε και δηλώνετε ότι κατέχετε ή/και διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τις άδειες και την εξουσιοδότηση χρήσης κάθε Υποβολής και ότι η χρήση από τη PA οποιασδήποτε από τις Υποβολές δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων δημοσιότητας ή/και απορρήτου,

ε) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε Υποβολή παραβιάζει τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων δημοσιότητας ή/και απορρήτου,

στ) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε Υποβολές. Εντούτοις, εφόσον αποφασίσουμε να το πράξουμε, εγγυάστε, δηλώνετε και συμφωνείτε δια του παρόντος ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε Υποβολή χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της αναπαραγωγής, κοινοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης ή ανάρτησης, και δια του παρόντος παραιτείστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε αξίωση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ότι η χρήση της εν λόγω Υποβολής παραβιάζει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου, αποκλειστικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημοσιότητας ή δικαιώματος πίστωσης για το υλικό ή τις ιδέες, και

ζ) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχουμε ευρεία πρόσβαση σε ιδέες, σχέδια και άλλα υλικά και ότι νέες ιδέες υποβάλλονται συνεχώς σε εμάς ή αναπτύσσονται από τους δικούς μας εργαζόμενους. Πολλές εξ αυτών μπορεί να είναι ανταγωνιστικές, παρόμοιες ή ίδιες με την Υποβολή σας όσον αφορά τη δομή, τον σχεδιασμό, τον σκοπό, τη μορφή ή άλλες απόψεις. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση λόγω της χρήσης από εμάς οποιουδήποτε παρόμοιου ή πανομοιότυπου υλικού.

Θα φέρετε ευθύνη απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν παραβίαση των εγγυήσεων στην παρούσα παράγραφο 8. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησης.

9. Δικαιώματα που παραχωρείτε με άδεια

Όταν ανεβάζετε περιεχόμενο ή συνεισφέρετε με άλλο τρόπο στους Ιστότοπους ή/και μας στέλνετε σχόλια ή/και Υποβολές (συλλογικά, τα «Υλικά σας»), παραχωρείτε σε εμάς και (κατά περίπτωση) σε άλλους χρήστες των Ιστοτόπων και τρίτα μέρη, μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ατελή, μεταβιβάσιμη άδεια για αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, αδειοδότηση, ανάρτηση, πώληση, μετάφραση, ενσωμάτωση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση, έκδοση ή παρουσίαση στο κοινό και με άλλο τρόπο χρήση των Υλικών σας σε οποιαδήποτε μέσα, τα οποία είναι τώρα γνωστά ή θα επινοηθούν στο μέλλον, σε ολόκληρο το σύμπαν, στο διηνεκές (ή το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας), χωρίς να σας καταβληθεί καμία αποζημίωση ή πίστωση.

10. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας

Ο Όμιλος PAdecoration ή ο ισχύων τρίτος κάτοχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του σχεδιασμού, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Ιστότοπους και τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κείμενα, ονόματα, σχέδια προϊόντων, λογότυπα, εικόνες, γραφικά, βίντεο και άλλα γραφικά (εφεξής «Περιεχόμενο»). Κανένα από τα περιεχόμενα στους Ιστότοπους δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του Περιεχομένου που εμφανίζεται στους Ιστότοπους.

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στο Περιεχόμενο στους Ιστότοπους, αλλά η λήψη, προβολή ή χρήση αυτού του Περιεχομένου από τους Ιστότοπους επιτρέπεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εφόσον το Περιεχόμενο παραμένει άθικτο και τηρούνται όλες οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, παρακαλείστε να προσθέσετε την ακόλουθη ένδειξη σε τέτοιες αναπαραγωγές: © PAdecoration. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πέραν της παραπάνω άδειας, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, προσαρμογή, αναπαραγωγή ή αλλαγή των Ιστοτόπων ή του Περιεχομένου τους ή η ενσωμάτωση των Ιστοτόπων ή του περιεχομένου τους σε άλλο ιστότοπο, διαδικτυακή πλατφόρμα ή παρόμοιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τη PAdecoration.

Το λογότυπο PA και PAdecoration είναι, μεταξύ άλλων, σήματα κατατεθέντα της PA. H PA παρακολουθεί τη χρήση των εμπορικών σημάτων του και θα λάβει κατάλληλα μέτρα έναντι σε κάθε μορφή παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας.

11. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή πόρους τρίτων (εφεξής «Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»). Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι μπορεί να παρέχονται μόνο για το ενδιαφέρον ή τη διευκόλυνσή σας και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων ούτε αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία αυτών των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τη διαφήμιση ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους.

Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε αδίκημα, ζημία ή απώλεια, παραβίαση ή παράλειψη που προκαλείται από ή συνδέεται με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε τέτοιους Συνδεδεμένους Ιστότοπους ή στο περιεχόμενό τους.

Οι σύνδεσμοι προς τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους παρέχονται με καλή πίστη και δεν συνεπάγονται έγκριση από μέρους μας. Συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερωθείτε και να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

12. Σύνδεσμοι προς τους Ιστότοπους

Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα των Ιστοτόπων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με τρόπο που είναι θεμιτός και νόμιμος και δεν βλάπτει ή εκμεταλλεύεται τη φήμη μας. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου με τρόπο που να υπονοεί οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης, έγκρισης ή στήριξης από μέρους μας, σε περίπτωση που δεν υφίσταται.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου προς τους Ιστότοπους σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει. Οι Ιστότοποι δεν πρέπει να πλαισιώνονται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου για οποιοδήποτε μέρος των Ιστοτόπων εκτός από την αρχική σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια χρήσης συνδέσμου χωρίς ειδοποίηση. Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείτε τον σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα Πρότυπα Περιεχομένου.

13. Ευθύνη

Καμία διάταξη στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν εξαιρεί και δεν περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια ή απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση από μέρους μας ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαφορετικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης θα ισχύουν για την ευθύνη που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παράδοσης προϊόντων σε εσάς, όπως καθορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας. Δεν επιδοκιμάζουμε, υποστηρίζουμε, υπερασπιζόμαστε ή εγγυόμαστε την πληρότητα, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε περιεχομένου ή άλλου υλικού που δημοσιεύεται στους Ιστότοπους και δεν στηρίζουμε τυχόν απόψεις που εκφράζονται στους Ιστότοπους. Κατανοείτε ότι με την πρόσβαση στους Ιστότοπους, ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που μπορεί να είναι προσβλητικό, επιβλαβές, ανακριβές ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, σε δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν εσφαλμένη επισήμανση ή είναι με άλλο τρόπο παραπλανητικές.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν φέρουμε ευθύνη απέναντι σε εσάς ή τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών που δημοσιεύονται από εσάς ή άλλο χρήστη των Ιστοτόπων, ή για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή άλλου υλικού που δημοσιεύεται, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταδίδεται ή διατίθεται με άλλο τρόπο στους Ιστότοπους.

Παρέχουμε τους Ιστότοπούς μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τους Ιστότοπους για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς για τυχόν απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικών συναλλαγών, διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

14. Ανήλικοι

Η χρήση των Ιστότοπών μας από ανήλικο, ηλικίας 18 ετών και κάτω, υπόκειται αυστηρά στη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του. Συνιστούμε στους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τους Ιστότοπους ότι είναι σημαντικό να ενημερώσουν τα παιδιά τους για την ασφάλειά τους στο Διαδίκτυο. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν τους Ιστότοπους θα πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν.

15. Συνέπειες

Εάν υποπτευθούμε, αντιληφθούμε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι έχετε παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ενδέχεται (με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων και ένδικων μέσων μας) να προβούμε αμέσως σε ενέργειες που κρίνουμε σκόπιμες, όπως:

α) την άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας για χρήση των Ιστοτόπων,

β) την άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικού που ανέβηκε από εσάς στους Ιστότοπους,

γ) την έκδοση προειδοποίησης προς εσάς, ή/και

δ) τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου όπως κρίνουμε ευλόγως αναγκαίο.

16. Cookies

Η PAdecoration χρησιμοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης (cookie), η οποία βοηθά τους Ιστότοπους να είναι πιο φιλικοί προς τον χρήστη, αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιεί η Swarovski είναι cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα cookies δεν θα βλάψουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Ωστόσο, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies, αυτό δεν θα σας εμποδίσει να αποκτήσετε πρόσβαση στους Ιστότοπους με οποιονδήποτε τρόπο. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε τα cookies να γίνονται αποδεκτά με την άδειά σας ή να αποκλείονται εντελώς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Πολιτική Απορρήτου της PA.

17. Δίκαιο και δικαιοδοσία

Τα ελβετικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με επίσκεψη στους Ιστότοπους, παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγουμε εναντίον σας για παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.

18. Άλλοι σημαντικοί όροι

Κάθε παράγραφος των παρόντων Όρων Χρήσης λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε εξ αυτών είναι παράνομη, οι υπόλοιπες παράγραφοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ και παράγουν αποτελέσματα.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν μεταξύ εσάς και εμάς. Κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους σχετικούς όρους.

Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως να προβείτε σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια βάσει των παρόντων

Όρων Χρήσης ή αν καθυστερήσουμε να λάβουμε μέτρα εναντίον σας αναφορικά με την παραβίαση των παρόντων

Όρων Χρήσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβείτε σε αυτές τις ενέργειες και δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

19. Επικοινωνία μαζί μας

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μας στείλετε email στη διεύθυνση info@padecoration.com.

Copyright © 2020 PAdecoration. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το λογότυπο PAκαι PAdecoration είναι σήματα κατατεθέντα της PAdecoration AE.

Εγγύηση ποιότητας

Τα προϊόντα του PAdecoration.com παράγονται από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας. Οι συλλογές αρωμάτων προέρχονται από ανάμειξη premium ελαίων και κερί σόγιας.